Realizační tým

MgA. Michaela Nováková, 30 let

Absolventka Akademie múzických umění v Praze (obor Hra na fagot)  

Od 2009 učitelka na Základních uměleckých školách zobcová flétna, fagot 

Kurz Základy první pomoci (platnost do roku 2019) 

Od 2008 práce s dětmi v příměstských táborech Žlutých lázní a na akcích Žlutých lázní

Mgr. Kristýna Jenčová, 29 let

Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta - obor Učitelství 1 stupeň ZŠ 

Kurz Základy první pomoci (platnost do roku 2019) 

Od 2013 práce s dětmi v příměstských táborech Žlutých lázní a na akcích Žlutých lázní

 

 

 


Alžběta Kysilková, 26 let

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Praxe v dětském diagnostickém ústavu 

Od 2011 práce s dětmi v příměstských táborech Žlutých lázní a na akcích Žlutých lázní