Podmínky pro příměstské tábory se školkou 2018


Potřebné doklady na jejichž základě se dítě může zúčastnit:

 1. Vyplněná přihláška
 2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - vyplní praktický lékař dítěte ( pokud máte tento posudek vyplněný pro účast na jiné akci, např. škola v přírodě je možné ho použít, platnost 1 kalendářní rok 
 3. Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ( vyplní rodiče v den nástupu do turnusu)
 4. Fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny
 5. Potvrzení o zaplacení akce
Potřebné tiskopisy můžte stáhnout kliknutím na tento odkaz.


Co vzít s sebou :

 • batoh
 • pláštěnka
 • plavky
 • pantoflek vodě
 • ručník
 • opalovací krém
 • převlečení dle uvážení


Ceník

Cena za jeden den : 700,-Kč / den
Cena za týdenní turnus :3500 ,-Kč / týden


Cena zahrnuje

Kompletní program 7,00h - 18,00h (veškeré nabízené aktivity, výlety, cena a dárečky pro děti)
Stravu 3x denně - 2x svačina, 1x  oběd, pitný režim, ovoce, zelenina

Číslo účtu: 000000- 0106600389 / 0800.
Variabilní symbol zašleme na základě Vaší rezervace.


Stornovací poplatky

 • 100% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 30 – 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem
 • 40% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 14 - 7 kalendářních dní před stanoveným termínem
 • 100 % z ceny tábora, nenastoupí-li dítě na tábor či dojde ke zrušení týden před zahájením tábora. V případě závažných, zdravotních důvodů, doložených lékařem, bude výše storno poplatku 80% z ceny tábora. 
  Stornovací poplatek se nehradí v případě, že si přihlášený najde za sebe náhradníka.
 • Pokud dítě v průběhu tábora onemocní a bude nutné ukončení jeho pobytu na táboře, které bude potvrzeno od lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky z ceny tábora, která je závislá od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí tábora.

Děkujeme za pochopení.