Kontaktní formulář

Kontrolní kód


O nás


Sluníčka, spolek

Hlavní činností spolku Sluníčka je práce s dětmi a mládeží. Sdružení zabezpečuje pro děti a mládež odpovídající prostředí a zázemí pro uspokojování kulturních, sportovních a vzdělávacích zájmů. Sdružení je pořadatelem krátkodobých a dlouhodobých akcí pro děti, včetně dětských táborů.
Sdružení vzniklo a bylo registrováno podle zákona č.83/1990 sb.,O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2005. Poslední změna ve spolkovém rejstříku proběhla 1.12.2016.

 

Celoroční činnost spolku Sluníčka:


-   Příměstské tábory Sluníčka se školkou – letní prázdniny  2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 


-   Dětské dny a programy pro děti na území Hlavního města Prahy - cca 5  akcí za rok

 
Čarodějnické odpoledne období duben – vstup zdarma, období duben 2007-2019 

 
Den dětí se Sluníčky – vstup zdarma, období červen 2007-2019 

 
Strašidelný den – vstup zdarma, období říjen/listopad 2007-2019 

 
Mikulášská oslava – vstup zdarma, období prosinec 2015, 2016

 
Vánoční rukodělné dílničky – vstup zdarma, období prosinec 2015, 2016