Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2018

 


Příměstské tábory Sluníčka se školkou, proběhnou od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 a to v devíti programově opakujících se turnusech. Děti se budou moci přihlásit i na jednotlivé dny.

Pondělí – pátek od 7:00 hod do 18:00 hod.

1. turnus  2. - 4. 7. 2018

2. turnus  9. 7.  - 13. 7. 2018

3. turnus  16. 7.  - 20. 7. 2018

4. turnus  23. 7.  - 27. 7. 2018

5. turnus  30. 7.  -   3. 8. 2018

6. turnus    6. 8.  - 10. 8. 2018

7. turnus  13. 8.  - 17. 8. 2018

8. turnus  20. 8.  - 24. 8. 2018

9. turnus  27. 8.  -   31. 8. 2018

Děti ve věkových skupinách 4 – 6 let, 7 – 9 let, 10 – 11 let.
Maximální kapacita na 1 den / 25 dětí.

Místo:

Místem konání „ Příměstských táborů Sluníčka se školkou“ bude zrekonstruovaný, pro děti skvěle vybavený areál Žluté lázně, který se nachází v přírodním prostředí na břehu Vltavy v Praze 4, Podolí. Lázně na pravém břehu Vltavy vznikly v roce 1910 jako místo oddechu a relaxace pro širokou veřejnost. V roce 2005 prošlo toto místo rozsáhlými úpravami a přebudováním na moderní centrum zábavy a sportovního vyžití. V současné době se v areálu nachází řada míst pro milovníky sportu, ale také relaxace u vody.
Jedna z nejnavštěvovanějších částí Žlutých lázní je dětský koutek, který se stal doslova kultovním místem pro všechny malé Pražany. Rozmanité vybavení koutku nabízí těm nejmenším mnoho zábavy a prostoru pro hraní. Je vybaven dvěma brouzdališti a mělkou lagunou s dětskými šlapadly. Provozovatel areálu tam umístil také několik dětských pískovišť a dřevěných prolézaček, houpaček i oblíbenou pirátskou loď. Svoje místo zde našla dětská dílnička.
Konkrétním zázemím pro účastníky příměstského tábora je klubovna s vlastním sociálním zařízením a dětská herna, jídelna a odpočívárna. Herna bude vybavena hračkami a sportovním vybavením.

 
Přínos a výhody:

- celodenní program pro děti zaměstnaných rodičů
- děti necestují pryč od rodičů a spí každý den doma
- příjemné přírodní prostředí přímo v Praze s hernami a bazénky
- malý kolektiv dětí
- vlastní kuchyně umožňuje zapojení dětí se stravovacími omezeními
- rodiče mohou využít celé turnusy, nebo jednotlivé dny dle potřeby
- provozní doba 7,00 – 18,00h

Denní program:

07:00 – 09:00 Nástup dětí

09:00 – 10:00 Rozcvička, svačina 

10:30 – 12:00 Dopolední program 

12:00 – 12:30 Příprava na oběd 

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:30 Polední klid 

14:30 – 17:30 Odpolední aktivity, výlety, svačina

17:30 – 18:00 Podvečerní program


Program:

Program bude cíleně pro děti připraven a rozpracován tak, aby si každé dítě mohlo vybrat oblíbenou a sobě blízkou aktivitu. Tato metoda se nám osvědčila již v minulých letech. Dále bude program připraven tak, aby během letních prázdnin nejmenší návštěvníky areálu lázní vzdělával a pomáhal jim k rozvoji sportovních, výtvarných, kulturních, přírodovědeckých dovedností a vědomostí. Také k všeobecnému přehledu, který je důležitý pro jejich další rozvoj. 

 

Programové složky:

- Sportovní aktivity

- Kulturní programy

- Edukativní, vzdělávací a naučné programy

- Výlety

- Relaxační aktivity

- Zábavné aktivity

- Projektové dny

- Výtvarné a rukodělné aktivity


Co konkrétního čeká děti v denním programu?

Denní program obsahuje nejen zábavu, hraní, koupání, soutěže, výtvarnou činnost, relaxační složku, ale také sportování. Ideální jsou proto sportoviště, která jsou přímo součástí areálu Žluté lázně a jsou pro tyto účely speciálně vybudované s ohledem na maximální bezpečnost jejich uživatelů. Výuka sportů jako je například plážový volejbal, fotbal, petanque, ping pong či stolní fotbal rozvíjí u dítěte fyzickou zdatnost a smysl pro kolektivní spolupráci. V neposlední řadě má pozitivní vliv na zdravý vývoj dítěte. Připraveny budou cvičební lekce a skupinová cvičení zaměřená na rozvoj hrubé i jemné motoriky pod vedením a s aktivní asistencí školených odborných lektorů např. Spartan Kids, Capoeira Mandela, Krav Maga.

Mezi programové aktivity bude v ročníku 2018 opět zařazena relaxační složka. V rámci tohoto tématu bude pro děti připraven výlet do jezdeckého oddílu Orion v Praze 4 Braníku, kde se již po dlouhá léta zabývají hipoterapií.  Hipoterapie je léčebná fyzioterapeutická a rehabilitační metoda, která působí na dítě prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Dále opět do programu relaxace zařadíme Canisterapii. Canisterapie je metoda, kdy prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa, působíme na děti po stránce psychosociální a fyzio-rehabilitační. Do programu opět zařadíme i návštěvu veslařského a kanoistického klubu v Praze 4- Podolí, kde si děti vyzkouší jízdu na vodě a další sporty.


Pro děti, které nejsou sportovně založené, připraví náš tým kulturně – naučné, vzdělávací a edukativní programy jako je Mobilní planetárium, programy od Lesy Praha, projekt Věda nás baví či letní vaření. Nově zařadíme projektové dny na témata z dětských knih a filmů. Součástí dnů bude i četba z vybrané literatury, edukace a cílené hry (např.: Rychlé šípy, Peter Pan, Willy Fog - cesta kolem světa za 80 dní).
Populární a oblíbenou formou budeme děti seznamovat např. s historií čokolády, první pomocí či s dinosaury. Zařazena budou divadelní představení, hudebně vzdělávací programy pod vedením vyučujících ze ZUŠ.
Výtvarně nadané děti nebo ty, které tvůrčí práce s uměleckým nádechem baví, si určitě najdou to své ve výtvarné a rukodělné dílničce. Budeme vyrábět náramky či řetízky z korálků, keramiku či dekupáž. Tyto činnosti podporují u dětí umělecké a tvůrčí nadání a rozvíjejí jejich schopnosti.


V rámci zábavy budou připraveny různé soutěže například o nejlepší masku, o nejlepšího zpěváka a tanečníka, nebude chybět ani etapová hra zaměřená na rozvoj postřehu a orientace dětí. Dále bude připravena série her a soutěží, které budou mít klasickou táborovou tématiku např. Morseova abeceda, hra s piktogramy, hledání pokladu.

Personální zajištění:

O zábavu a spokojenost dětí se bude po celý den starat skupina 5 zkušených a ve všech směrech proškolených oddílových vedoucích.
Hlavní odpovědnost za školení všech pracovníků přebírá hlavní vedoucí, který je proškolen v oblasti legislativy, bezpečnosti práce s dětmi, zdravotnické i psychologické oblasti a to v kurzu pro hlavní vedoucí, zakončeném řádnými zkouškami. Jsou mu podřízeni všichni pracovníci.
Po celou dobu provozu projektu bude v areálu přítomen zdravotník, který bude mít patřičné vzdělání a bude vybaven léky a materiálem dle předpisů. Ten povede zdravotní deník a bude se podílet na tvorbě jídelníčku. Současně přebírá od rodičů písemná potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte na začátku akce. K dispozici bude mít také osvědčení o zdravotní a psychické způsobilosti všech pracovníků. V jeho kompetenci je kontrola dodržování hygienických předpisů.
Součástí týmu je speciální pedagog, který je absolventem VŠ v oboru Speciální pedagogika - vychovatelství a učitelství.


Cena na den:
700,- Kč zahrnuje:

- vnitřní i venkovní zázemí
- pedagogický dozor
- zdravotnický dozor
- stravu a pitný režim po celý den
- kompletní program po celý den
- výlety
- ceny a dárečky pro děti

Stornovací poplatky:

- dojde-li ke zrušení účasti v době 30 – 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem, vrátíme 100% z ceny tábora
- dojde-li ke zrušení účasti v době 14 - 7 kalendářních dní před stanoveným termínem, vrátíme 40% z ceny tábora. V případě závažných, zdravotních důvodů, doložených lékařem, bude celá částka vrácena.
- nenastoupí-li dítě na tábor či dojde ke zrušení týden před zahájením tábora, je celá částka nevratná
- v případě závažných, zdravotních důvodů, doložených lékařem, bude celá částka vrácena
- pokud dítě v průběhu tábora onemocní a bude nutné ukončení jeho pobytu na táboře, které bude potvrzeno od lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky z ceny tábora, která je závislá od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí tábora.
- stornovací poplatek se nehradí v případě, že si přihlášený najde za sebe náhradníka

 


V případě dotazů pište nebo volejte na 721 312 836, info@slunicka.org

Ráda Vám dotazy zodpovím

Michaela Nováková

 

Program (bude měněn na základě složení dětí, počasí atd.) :      

13.8. - Krav Maga

14.8. - Projektový den: Jak vycvičit draka

15.8. - Helppes

16.8. - Výlet do jezdeckého oddílu

 17.8. - Projektový den: Malá mořská víla

 

20.8. - Lesy hl. m. Prahy - Včelí království

21.8. - Helppes

22.8. - Bezpečné dětství u vody bez nehody

23.8. - Výlet do jezdeckého oddílu

24.8. - Projektový den: Planeta pokladů

 

27.8. -  Bezpečné dětství u vody bez nehody

28.8. -  Lesy hl. m. Prahy - Hrajeme si na louce

29.8. - Capoeira Mandela

30.8. -  Výlet do jezdeckého oddílu

31.8. -  Sportovní olympiáda

 

 

 

 


 

Děti se specifickými potřebami přijímáme na základě osobní domluvy.

Podmínky a doporučení pro dětské tábory
Potřebné tiskopisy
Realizační tým